Սալբի Ներսեսսյան

Անհատական զարգացման, առաջնորդության և հաղորդակցության հավատարմագրված մասնագետ։

Մասնագիտացումը` Քրիստոնեական դաստիարակություն, գրադարանավարություն, ինֆորմատիկա։

Ներկա պաշտոնը/աշխատավայրը` Գրադարանավարուհի և քրիստոնեական դաստիարակության դասախոս Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական Ակադեմիայում

Դասախոսում է «Անհատական զարգացում», «Առաջնորդության և հաղորդակցության զարգացման սկզբունքներ» առարկաները Հայաստանի Ավետարանական Աստվածաբանական Ակադեմիայում: