Հուզական բանականություն

Ինչու՞ այն կարող է մտավոր կարողություններից ավելի կարևոր լինել: Գրքի վերնագիր. Հուզական բանականություն. Ինչու այն կարող է մտավոր կարողություններից ավելի կարևոր լինել (Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ): Հեղինակ. Դանիել Գոլման (Daniel Goleman) Գրքի Ճանաչումը Գոլմանի   «Հուզական բանականություն» … Շարունակել կարդալ Հուզական բանականություն